Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/usrpl/public_html/pwik/settings.php on line 10
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Morągu

Strona główna r.
Menu

· Home
» Aktualnosci
» Przetargi
» Usługi
» Wzory formularzy
» Cennik
» Galeria
» Stawki taryfowe w 2017
» Wniosek taryfowy na rok 2017
» Kontakt


O nas
» O nas
» Historia
» Oczyszczalnia ścieków

Biuro Obsługi klienta
» Prześlij licznik
» Regulamin
» Ważne telefony

 

Oczyszczalnia ścieków dla miasta Morąg w Jędrychówku


Oczyszczalnia ścieków dla miasta Morąg znajduje się w miejscowości Jędrychówko gmina Morąg. Inwestycja ta została sfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz Duńską Agencję Ochrony Środowiska i była to gminna inwestycja przekazana Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Morągu w 2000 r.
Teren oczyszczalni zajmuje 12 ha. Oczyszczalnia w Jędrychówku jest oczyszczalnią biologiczno-chemiczną z podwyższonym stopniem usuwania biogenów, zaprojektowaną na następujące ładunki zanieczyszczeń:

 • BZT5 -1 925 kg O2/dobę
 • ChZT - 4 200 kg O2/dobę
 • Azotu ogólnego - 340 kg/dobę
 • Fosforu ogólnego - 61 kg/dobę
 • Zawiesiny - 1 700 kg/dobę

  Projektowany przepływ ścieków wynosi:
 • Qśr db - 4 000 m3/dobę
 • Qmax db - 5 500 m3/dobę

  Charakterystyka ciągu technologicznego:
  1. Węzeł podczyszczania ścieków:
  Ścieki komunalne z miasta dopływają grawitacyjnie poprzez komorę połączeniową do przepompowni ścieków znajdującej się na terenie starej oczyszczalni w Morągu przy ul.Weneckiej. Przepompownia wyposażona jest w rzadką kratę ręczną dla zabezpieczenia pomp przed uszkodzeniem mechanicznym. Dalej ścieki przewodem tłocznym płyną na teren nowej oczyszczalni ścieków w Jędrychówku do komory rozprężania gdzie łączą się ściekami dowożonymi beczkowozami i ściekami z terenu oczyszczalni i kolonii Jędrychówko. Ścieki dowożone zlewane są w stacji zlewczej STZ firmy ENKO Gliwice. Cały strumień ścieków jest podczyszczany na kracie automatycznej schodkowej i w piaskowniku napowietrzanym z odtłuszczaczem.
  2. Węzeł oczyszczania biologiczno-chemicznego:
  Zastosowano metodę osadu czynnego z wstępną defosfatacją ścieków w zbiorniku BioP i jednoczesną symultaniczną nitryfikacją i denitryfikacją prowadzoną w reaktorach cyrkulacyjnych według procesu SymBio. Ścieki z piaskownika przepływają do zbiornika BioP gdzie Mieszają się z osadem recyrkulowanym w zbiorniku BioP. Dalej mieszanina płynie poprzez rozdzielacz do dwóch komór osadu czynnego typu cyrkulacyjnego gdzie cyklicznie jest napowietrzana przez cztery rotory i mieszana przez cztery mieszadła. Z komór osadu czynnego osad ze ściekami przepływa do radialnego osadnika wtórnego, w którym następuje sedymentacja osadu. Ścieki oczyszczone odpływają poprzez przelewy pilaste osadnika do rowu melioracyjnego połączonego z rzeką Drelą a osad częściowo jest kierowany do zbiornika BioP jako osad recyrkulowany, a częściowo usuwany z układu jako osad nadmierny.
  Osad nadmierny pompowany jest na prasę sitowo-taśmową gdzie przy użyciu polielektrolitu jest odwadniany. Prasa zainstalowana jest w oddzielnym budynku. Placek osadowy podawany jest z prasy do mieszarki, w której może być mieszany z wapnem palonym w celu dalszej higienizacji. Następnie odwodniony osad przenoszony jest podajnikiem ślimakowym do wiaty gdzie jest gromadzony. Na terenie oczyszczalni zlokalizowany jest zbiornik PIX z instalacją do jego dawkowania. PIX jest wykorzystywany do chemicznego wspomagania biologicznej defosfatacji.
  Efekty oczyszczania ścieków na urządzeniach oczyszczalni są zgodne z projektowanymi.
  Notuje się bardzo wysoką sprawność wszystkich ważnych procesów: nitryfikacji, denitryfikacji i biologicznego usuwania fosforu.
  Ścieki oczyszczone spełniają wymogi polskie i unijne
 • Dzisiaj imieniny...

  Bogna, Brygida, Apolinary

  Licznik odwiedzin

  30104

  Wszelkie uwagi na temat działania serwisu prosimy zgłaszać Tu