AKTUALNOŚCI

Ważne telefony

  • Biuro 89-757-47-37

  • Pogotowie awaryjne 89-757-28-65

  • Oczyszczalnia ścieków 89-757-20-15


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Siedziba: Morąg
ul. Dąbrowskiego 24
Tel. 89 757 47 37

Organy Spółki
Zgromadzenie wspólników: - Burmistrz Morąga

Rada Nadzorcza
Skład Rady Nadzorczej:
- Przewodniczący - Franciszek Kozicz

Zarząd Spółki
Zarząd Spółki jednoosobowy
Prezes Zarządu - Edward Żołądkowicz